Rahankeräyslupa/ Insamlingstillstånd

Varainkeruutili on FI10 8000 1301 0446 09 (DABAFIHH).

2020

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle 19.12.2019 rahankeräysluvan RA/2019/1143 ajalle 1.1.-31.12.2020. Varainkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään OPKOn aatteellisen tarkoituksen mukaisesti toteutettaviin kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, lukupiirien, pienrymien, kerhojen, leirien, retkien ja koulutustapahtumien järjestämiseen, viestintään mediassa, nuorten henkilökohtaiseen tukeen ja valmennukseen sekä yleishyödyllisen toiminnan varusteisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

Insamlingstillstånd

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.