Kouluyhteistyön periaatteita

Kristinusko on luonut pohjan länsimaiselle sivistykselle, oikeudenmukaisuudelle, rehellisyydelle, toisten kunnioittamiselle ja ihmisarvolle. Tämä arvopohja kaipaa mielestämme nuorten maailmassa todeksi elettyä mallia vastuullisen nuorisotyön esille tuomana.

Tätä asiaa OPKOn koululaistyö haluaa toteuttaa kolmen periaatteen kautta. Ne kertovat arvoista, päämääristä ja tavoista, joilla haluamme koulumaailmassa toimia.

1) Tuemme ja elävöitämme uskonnonopetusta

Toimintamme haluaa tukea ja elävöittää uskonnonopetusta. Toiminnassa kunnioitamme uskonnonopetuksen suhteen valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan perusteita (2004). Kristillinen vakaumuksemme perustuu Raamattuun.

Olemme kokeneet sanoman toimivasta, hyvästä ja rakastavasta Jumalasta ja Hänen Pojastaan. Se luo terveen pohjan nuoren elämälle ja identiteetille. Jokainen on äärettömän tärkeä ja arvokas. Itseään ja muita arvostava nuori voi elää toisia suvaiten ja sovussa muiden kanssa. Luterilaisen kirkon jäseninä haluamme välittää tätä sanomaa tavalla, joka tulee lähelle oppilaita.

2) Palvelemme opettajia ja oppilaita

Perusasenteemme on halu tukea kouluja ja toimia opettajien ja oppilaiden hyväksi. Meillä on valmiita toimintamalleja ja oppitunteja, mutta valmistaudumme mielellämme sen mukaan, mitä opettajat ja oppilaat toivovat oman opetuksensa ja kouluyhteisönsä suhteen. Päämäärämme on, että opettajat ja oppilaat saisivat tukea juuri siihen asiaan, jonka he sillä hetkellä näkevät suurimpana toiveena.

3) Toiminnan muotoja

Pidämme oppitunteja ja aamunavauksia sekä kohtaamme oppilaita ruoka- ja välitunneilla. Voimme myös laittaa alulle iltapäiväkerhoja yhteistyössä paikallisen seurakunnan tai opiskelijoiden kanssa.