Info

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry eli OPKO

(Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission, FSSM)

  • on maamme suurimpia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiriin kuuluvia koululais- ja opiskelijatyötä tekeviä järjestöjä
  • on Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen sitoutunut itsenäinen järjestö
  • perustettiin vuonna 1964 Helsingissä
  • järjestää opiskelijatoimintaa suomeksi kymmenellä paikkakunnalla, ruotsinkielistä neljällä ja englanniksi viidellä paikkakunnalla
  • järjestää toimintaa nuorille ja kouluikäisille ympäri maata: leirejä, nuorteniltoja, kouluvierailuja
  • kuuluu maailmanlaajuiseen kristilliseen opiskelijaliikkeeseen IFESiin (International Fellowship of Evangelical Students), joka toimii 170:ssä maassa
  • tarjoaa nuorille ja opiskelijoille mahdollisuuksia kansainvälisiin kontakteihin
  • omistaa leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän Vihdin Ojakkalassa
  • järjestää Veritas Forumeja ja Maanmuuttajat-johtamiskoulutusta

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

OPKOn toiminta-ajatus ja johtotähti

Tehdä Kristus tunnetuksi koululaisten ja opiskelijoiden parissa ja kutsua heitä elämään Jeesuksen ystävinä.

Johtotähti ja toiminnalliset arvomme

alt=""

Missionaalisuus

▸ Toimimme yliopistoissa, korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa.
▸ Näemme jokaisen nuoren evankeliumin arvoisena.
▸ Jokaisella on kutsumus ja paikka suuressa suunnitelmassa; tuemme tätä.
▸ Autamme nuoria löytämään koko elämänsä Jumalan antamana kutsumuksena.
▸ Kuulumme maailmanlaajaan perheeseen, joka toteuttaa sisä- ja ulkolähetystehtävää.

alt=""

Nuorisolähtöisyys

▸ Osallistamme nuoret itse toteuttamaan toimintaa.
▸ Annamme tilaa nuorten aloitteille ja luovuudelle.
▸ Tuemme nuoria kehitystasonsa mukaisissa vastuutehtävissä.
▸ Tarjoamme nuorille vastuullisia tehtäviä sekä tarjoamme heille mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja ja työllistämme heitä.

Juhlistaminen

▸ Huomioimme onnistumiset ja juhlimme niitä.
▸ Edistämme positiivista ilmapiiriä kaikessa toiminnassamme.
▸ Ilmaisemme asiat myönteisen kautta.
▸ Järjestämme juhlia ja aterioita yhteyden lujittamiseksi ja esimakuna taivaallisista juhlista.

Välittäminen

▸ Sitoudumme puhumaan hyvää toisistamme.
▸ Huomioimme toisemme arjessa ja etenkin elämän käännekohdissa.
▸ Osoitamme arvostavamme ihmistä enemmän kuin työtä ja tehtäviä.
▸ Panostamme ihmisen kohtaamiseen ja välittämiseen.
▸ Rakennamme yhteisöä, jossa on hyvä työskennellä, olla mukana ja josta on myös helppo lähteä.
▸ Tuemme ihmisen kokonaisvaltaista kasvua.

alt=""

Erilaisten yhteys

▸ Rakennamme kristittyjen yhteyttä aidosti erilaisten ihmisten välille.
▸ Tuemme jokaista oman identiteettinsä ja paikkansa löytämisessä kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti.
▸ Annamme tilaa erilaisille uskon ilmaisumuodoille.
▸ Kunnioitamme jokaista ihmistä erilaisuudesta ja erilaisista mielipiteistä huolimatta.

Lue lisää:

Miten OPKO perustettiin ja mitä on tapahtunut menneinä vuosikymmeninä? Entä mille oppiperustalle työmme rakentuu? Lue lisää oheisista linkeistä.