Tue Roosa Lindholmin työtä

Oulun opiskelijatyöntekijä

Opintojeni puolivälissä ymmärsin, kuinka paljon Jeesus on tehnyt puolestani, ja tein päätöksen antaa elämäni Hänen käyttöönsä. Olin ajatellut Oulun olevan välietappi elämässäni, mutta se muuttuikin kaupungiksi, jossa Jeesus kutsui toimimaan opiskelijoiden keskuudessa. Ihmetellen olen saanut olla välikappaleena, kun Jeesus on muuttanut nuorten aikuisten elämiä. Hän on saanut vapauttaa, eheyttää ja tuoda syvää merkitystä. Sydämelläni on, että jokainen opiskelija tässä kaupungissa saisi opiskeluvuosien aikana kohdata elävän Jeesuksen.   

Työssäni autan opiskelijoita kasvamaan Jeesuksen opetuslapsina, jotka tekevät opetuslapsia. Opiskelijaillat ovat kaikille avoimia yhteisöjä, joihin kutsumme uusia opiskelijoita. Illoissa saamme opetella, millaista on elää perheenä, jolle on annettu missio (Matt. 28: 18-20). Ryhmien ja tiimien kautta opiskelijat saavat kasvaa johtajuudessa. Näin he osaavat auttaa myös muita eteenpäin heidän hengellisellä matkallaan, samalla tavoin kuin heitä itseään on autettu. 

”Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa” (Jes. 43:19)

Jeesus luo uutta tässä kaupungissa! Toivon sinun liittyvän tähän tiimityöhön rukousten ja/tai taloudellisen tuen kautta. Rukoillaan yhdessä jo pienten siementenkin puolesta ja iloitaan, kun niistä kasvaa taimia ja ajallaan hedelmää kantavia puita! 

Terveisin,
Roosa

Liity ystävärenkaaseen

Työn ystävät ovat meille tärkeitä. Tarvitsemme rukousta ja taloudellista tukea, jotka mahdollistavat kristillisen julistustyön ja sen tukitoimet. Ystävärenkaan jäsenenä olet mukana työssä. Saat säännöllisesti kuulumisia ja rukousaiheita sähköpostitse tai kirjeitse. 

Lahjoittaminen

Voit tukea työtä taloudellisesti alla olevien maksutietojen kautta. Erityisesti säännöllinen tuki auttaa meitä tekemään työtä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Kätevin ja edullisin työkalu säännölliseen tukemiseen on verkkopankkien toistuvan maksun ominaisuus. Suurin osa OPKOn saamasta tuesta tulee yksityishenkilöiltä.

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:
FI10 8000 1301 0446 09

(BIC DABAFIHH) 

Voit kohdistaa tukesi viitenumerolla:
216344

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle 8.12.2020 rahankeräysluvan RA/2020/1574. Lupa on voimassa 1.1.2021 alkaen. Varainkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään OPKOn aatteellisen tarkoituksen mukaisesti toteutettaviin kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, lukupiirien, pienrymien, kerhojen, leirien, retkien ja koulutustapahtumien järjestämiseen, viestintään mediassa (mm. tapahtumatiedottaminen ja aatteellista tarkoitusta palveleva sisältö), nuorten henkilökohtaiseen tukeen ja valmennukseen (mm. keskusteluapu ja vapaaehtoistyöhön valmentaminen) sekä yleishyödyllisen toiminnan varusteisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

Ahvenanmaan työn tukemisesta voit lukea ruotsinkielisen työn sivuilla.

Seuraa menoa somessa: