Tietoa Ystävistä

Tukiyhdistys OPKOn ystävät ry perustettiin 8.5.2014. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea OPKOn toimintaa hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti OPKOn oppiperustan ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

– OPKOn juhlavuoden toimintaa suunnitellessa kävi ilmi, että 50 vuoden aikana toiminnassa on ollut mukana valtaisa joukko ihmisiä. Monille työ on ollut hyvin rakasta ja OPKOn toiminta ja opetus ovat antaneet elämän eväitä pitkälle myös työelämään. Hyvin monet ovat ilmaisseet halunsa olla edelleen OPKOn työyhteydessä ja jatkaa työn tukemista myös taloudellisesti, erilaisin työpanoksin ja rukouksin, kertoo yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Risto Oinonen.

– OPKOn ystävien tarkoituksena on koota yhteen OPKOn yhteydessä mukana olleita tai OPKOn työstä kiinnostuneita ja tarjota kanava vaikuttamiselle, antaa mahdollisuus osallistua toimintaan ja on luomassa yhteisöä, jossa itsekin voi rakentua ja saada paljon toiminnassa mukana olemalla. Tämän toiminnan myötä opiskelija- ja koululaistyötä tekeville avautuu parempi mahdollisuus keskittyä siihen heidän ydintoimintaansa – opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja evankeliumin viemiseen mahdollisimman monelle nuorelle.

Liity OPKOn ystävien jäseneksi

Ruotsinkieliselle työlle on perustettu tukiyhdistys Pro Studentmissionen vuonna 2013.ensimmäinen