Transform Equip - opetuslapseuskurssi

Syksyllä 2023 aloitamme Transform Equip -opetuslapseutuskurssin Vaasassa. Transform Equip on sinulle, joka haluat syventää uskoasi, kasvaa ja kypsyä luonteessasi ihmisenä ja varustautua Jeesuksen seuraajaksi. Uksomme, että tekemällä opetuslapsia, jotka tekevät opetuslapsia voimme muutamme maailmaa. Kurssi järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jotta se sopii kaikille halukkaille. (Kurssi sopii myös aiemmin Transformissa tai muussa raamattukoulussa käyneille.)

Transform Equipin tarkoitus

Kurssin tavoitteena on varustaa sinut kokonaisvaltaisesti kaikilla elämäsi osa-alueilla. Kurssilla saat työkaluja, jotka auttavat sinua saamaan yhteyden sisäiseen ja ulkoiseen maailmaasi. Käsittelemme koko ihmiseen vaikuttavia teemoja kommunikaatiosta ja konfliktien hallinnasta, hengellisistä tavoista ja terveistä elämänrytmeistä Jumalan luonteeseen.

Haluamme auttaa sinua kurssilla opetuksen ja käytännön harjoitusten kautta  muotoutumaan Jeesuksen seuraajaksi jokapäiväisessä elämässäsi siellä, missä olet.

Käytännössä

Kokoonnumme välillä pohdiskelemaan ja muotoutumaan pienemmissä ryhmissä, ja välillä kokoonnumme isommalla porukalla varustaviin opetusiltoihin.Tapaamisten välissä saat käyttöösi myös materiaalia, joka on suunniteltu erityisesti kurssia varten ja josta on apua henkilökohtaisessa vaelluksessasi Jeesuksen kanssa.

Equip-ryhmät

Kasvussa ja kehittymisessä tärkeintä on harjoitella oppimaamme ja kuulemaamme, muuttaa teoria käytännöksi elämässämme. Siksi painotamme suuresti keskustelua, pohdintaa ja rukoilemista pienissä ryhmissä. Ryhmissä saat sekä kokeneen johtajan että muiden ihmisten tuen. Equip-ryhmät ovat paikka, johon panostamme eniten koko kurssin ajan ja ne kokoontuvat muutaman kerran kuukaudessa joko livenä tai digitaalisen alustan kautta keskustelemaan yhdessä, pohtimaan ja tukemaan toisiaan omalla matkallaan vuoden aikana.

Varustavat illat

Kasvuryhmien lisäksi kokoonnumme n. kerran kuukaudessa avoimiin varustaviin Equip Wasa – opetustilaisuuksiin, jossa puhuvat sekä OPKON & Studentmissionin omat opettajat että kutsuvieraat.

Syksyn 2023 Equip Wasa -illat:

2.10. Hengellinen kypsyminen/muotoutuminen Jeesuksen seuraajana, Ida-Maria Pekkarinen (Petrusförsamlig transform opetuslapseuskoulun vetäjä)

30.10. Jumalan äänen kuuleminen (& tunnistaminen), Benjamin Sandell

27.10. Isän sydän, osa 1, Nooa Saari

Kevään 24 Equip-illat:

15.1: kukoistaminen Jeesuksen seuraajana

26.-28.1 Disciple konferenssi (suosittelemme)

19.2 Yhteys ja elämän jakaminen

x.3 (lauantai) Isän sydän, osa 2

15.4: Rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi  

sekä kurssin päätös toukokuussa (päivämäärät tarkentuu myöhemmin)

Hinta

Olemme halunneet pitää kurssin hinnan mahdollisimman alhaisena, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus osallistua. 

  • kurssin hinta 2023-2024 on opiskelijoille (ja vastaaville) 30 €, (Vasa Studentmissionin jäsenmaksun maksaneille) 20 €
  • ja työssä käyyville 60 € 

Hinta sisältää varustavat tilaisuudet, pienryhmäohjauksen sekä kurssimateriaalin. 

*Disciple konferenssin osallistumismaksu ei ole mukana.  

* Helmikuun lauantain mahdolliset ruokailut ei ole mukana hinnassa

Kurssin toteutusta voi tukea halutessaan enemmänkin. Kertyneet varat käytetään kurssin kulujen peittämiseen kuten tarjoiluihin, puhujien matkakorvauksiin ja kurssin kehittämiseen. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille tällä linkillä: https://forms.gle/u4YyPNksGhmA4jER7

Ilmoittautumalla sitoudut olemaan osa koko kurssia ja osallistumaan fyysisiin ja digitaalisiin tapaamisiin. Kurssiin läheisesti liittyvät Disciple-konferenssi sekä mahdollinen extra teemapäivä ovat suositeltavia lisäosia kurssiin, mutta niihin tulee vielä erikseen oma ilmoittautuminen.  

Muuta infoa

Transform Equip kursseja on järjestetty aiemmin Helsingissa Petruksen seurakunnassa ruotsiksi, mutta  lukuvuonna 2023-2024 järjestetään ensimmäinen Transform Equip kurssi Vaasassa OPKOn ja Studenmissionin yhteistyönä suomeksi ja ruotsiksi. Kurssi alkaa lokakuussa 2023. 

Tiloja saamme lainata Vaasan Missionskyrkanilta.

Kysymykset

Kysymyksiä kurssiin liittyen voi osoittaa Hanna-Leena Ventinille ja Benjamin Sandellille.

(etunimi.sukunimi@opko.fi)

Transform Equip - lärjungaträningskurs 

Hösten 2023-2024 startar vi lärjungakursen Transform Equip i Vasa! Kursen är för dej som vill fördjupa din tro, växa och mogna som människa och utrustas som Jesu efterföljare. Vi tror att via att göra lärjungar som gör lärjungar kan vi ändra världen på bästa sätt. Kursen ordnas kvällstid och under helger så att det passar alla som vill vara med. (Kursen passar också dej som tidigare gått Transform eller en annan bibelskola.)

Syftet med Transform Equip

Målet med kursen är att utrusta dej på ett holistiskt sätt på alla områden i ditt liv. Där får du verktyg som hjälper dej att komma i kontakt med din inre och yttre värld. Vi kommer att behandla teman som berör hela människan allt från kommunikation och konflikthantering, andliga vanor och hälsosamma livsrytmer till Guds karaktär.

Praktiskt

Vi möts både för reflektion och formation i mindre grupper och där emellan för undervisning och utrustande kvällar tillsammans som stor grupp. Du kommer också att mellan träffarna få tillgång till material som är format specifikt för kursen och som är till hjälp för dej i din personliga vandring med Jesus.

Equip-grupper

Den viktigaste delen i tillväxt och formation är att praktisera det man lär sig och hör, att omvandla teori till praktik i våra liv. Därför sätter vi stor vikt på att i mindre grupper samtala, reflektera och be kring vår vandring med Jesus så att man både får stöd av en erfaren ledare och andra människor. Equip-grupperna är den plats vi sätter mest tonvikt på under hela kursen och de samlas några gånger/månad på plats någonstans eller via en digital plattform för att tillsammans samtala, reflektera och stöda varandra i den egna vandringen under året.

Utrustande kvällar

I tillägg till Equip grupperna samlas vi en gång per månad till öppna undervisnings/utrustande tillfällen i Missionskyrkan där både Studentmissionens egna undervisare och inbjudna gäster kommer att tala.

Höstens 2023 Equip Wasa kvällar:

2.10. Andlig formation som Jesu efterföljare, Ida-Maria Pekkarinen

30.10. Att höra Guds röst, Benjamin Sandell

27.11. Guds Faders hjärta, del 1, Nooa Saari

Vårens 2024 Equip Wasa kvällar

15.1: Att blomstra som Jesu efterföljare

Disciple konferens är i slute av januari, 26-28.1.24  (rekommenderas)

19.2: Att dela liv & gemenskap

en lördag i mars: Guds faders hjärta, del 2

15.4: Att älska min nästa som mig själv

och kursens avslutning i maj (datumer kommer senare):

Pris

Vi har vila hålla pris för kursen så lågt som möjligt, så att alla som vill komma med, skulle ha chans. 

Kurssen kostar 

  • för studerande (eller liknande) 30 €/läsår (Till Vasa Studenmissions medlem 20 € med betalad avgift)
  • för de som jobbar 60 €

I priset ingår undervisning tillfället, smågrupper och kursmaterialet

* Biljetter för Disciple konferens ingår inte

* Luncher (lördag i februari) ingår inte

För den som vill finns det en möjlighet att stöda kurssen med större avgift. Pengarna som kommer används till serverings kostnader och för talarens reskostnader och att utveckla kurssen.

Anmälan

Anmäla dig till kurssen via den här länken: https://forms.gle/u4YyPNksGhmA4jER7

Genom att anmäla dig förbinder du dig till att vara en del av hela kursen och närvara under de fysiska och digitala träffarna. 

Andra info

Transform Equip har tidigare ordnat i Helsingfors i Petrus församing, men i läsåret 2023-2024 ordnas det första gång i Vasa både på svenska och på finska.

Kurssen börjar i Oktober. Vi får låna Missionskyrkans utrymme. 

Frågor 

Om man har frågor om kurssen, kan dom riktas till Hanna-Leena Ventin  eller till Benjamin Sandell. 

(förnamn.efternamn(at)opko.fi