OPKOn ystävät

OPKOn ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea OPKOn toimintaa hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti OPKOn oppiperustan ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

Ystävien toimintaa

Ystävät järjestävät mm. senioripiirejä, erilaisia tapahtumia ja retkiä. Lisäksi otamme osaa Enä-Sepän Ora&Labora -talkootapahtumiin.  

Tule palvelemaan

Suuri osa OPKOn työstä tehdään vapaaehtoistyönä. OPKO tarvitsee kaikenlaisilla lahjoilla palvelevia vapaaehtoisia kukkapenkin kitkijöistä lvis-suunnittelijoihin ja kolehdinkerääjistä mentoreihin. Lisätietoja vapaaehtoistyömahdollisuuksista voi tiedustella OPKOn ystäviltä ja suoraan OPKOn työntekijöiltä.

Toimintaa

Tulevaa ohjelmaa

19.07. – 23.07. OPKOn kesäleiri – Elämää Luojan suojassa

Olet lämpimästi tervetullut!

ystavat-ena-seppa
Pysy ajan tasalla

Liity OPKOn ystävät ry:n jäseneksi ja postituslistalle.

Tietoa ystävistä

OPKOn ystävät ry perustettiin vuonna 2014 OPKOn 50-vuotisjuhlavuotena. Ystävien tarkoituksena on koota yhteen OPKOn yhteydessä mukana olleita tai sen työstä kiinnostuneita ja tarjota kanava vaikuttamiselle, antaa mahdollisuus osallistua toimintaan ja on luomassa yhteisöä, jossa itsekin voi rakentua ja saada paljon toiminnassa mukana olemalla. 

Liity OPKOn ystävien jäseneksi

Monille työ on ollut hyvin rakasta ja OPKOn toiminta ja opetus ovat antaneet elämän eväitä pitkälle myös työelämään. Hyvin monet ovat ilmaisseet halunsa olla edelleen OPKOn työyhteydessä ja jatkaa työn tukemista myös taloudellisesti, erilaisin työpanoksin ja rukouksin

OPKOn ystävät tarjoaa sinulle kanavan hyvän jatkumiselle. Talkootyö, rukous, tukeminen ja erilaiset tilaisuudet luovat upeat puitteet tälle jatkumolle. 

Kuuntele arkistojen puheita

OPKOn arkistot sisältävät lukuisia äänityksiä OPKOn ulkomaisten ja suomalaisten vieraiden opetuksista ja raamattuopetuksisista. Tällä hetkellä voit kuunnella Francis Shaefferin, Osmo Tiililän ja Walter Trobischin puheiden tallenteet 1970-luvun tilaisuuksista.  

Liity OPKOn rukousverkostoon

Liity Whatsapp-ohjelman kautta toimivaan rukousverkostoon tai ota osaa maanantaisin Zoomin kautta toimivaan rukouspiiriin.

WhatsApp-rukousryhmä

Liity mukaan rukousrintamaan OPKOn työn puolesta. WhatsAppin kautta toimii rukousverkosto, johon OPKOn työntekijät laittavat rukouspyyntöjä. Liity WhatsApp-rukousryhmään kaavakkeen kautta

Zoom-rukouspiiri maanantaisin

Rukouspiiri kokoontuu maanantaisin klo 9-10 Zoom-ohjelmiston avulla. Piiriä vetää Helsingin OPKOn työntekijä Toni Mäkelä. Liittymislinkki välitetään WhatsApp-rukousverkostoon aina ennen maanantaita.

 

Info & yhteystiedot

Yhdistys

Sähköposti: opkonystavat@opko.fi
Pankkiyhteys: FI5081469710083329

Puheenjohtaja:
Kimmo Karhi
kimmo.karhi(a)gmail.com
+358 50 5260171

Sihteeri ja rahastonhoitaja:
Leena Seppälä
+358 40 5507745

Rukouspiirit:
Risto Oinonen
+358 400 375835

Koulutus:
Riitta-Liisa Arvela
+358 50 5339606

Muita hallituksen jäseniä:
Arto Puusa, varapuheenjohtaja

Hans Rönnlund

OPKOn ystävät ry:n säännöt
Hyvä tietää
 1. 1
  Miksi OPKOn ystävät?
  OPKOn ystävät on perustettu kokoamaan OPKOn työssä mukana olleet mutta opiskelunsa jo päättäneet OPKOa tukevat henkilöt yhteen tukemaan opiskelijoiden ja koululaisten keskuudessa tehtävää kristillistä opiskelijatyötä. Haluamme evankeliumin edelleen tavoittavan opiskelijoita.
 2. 2
  Ketkä voivat kuulua jäseninä OPKOn ystäviin?

  Kaikki 29 vuotta täyttäneet opiskelijat tai opiskelunsa jo päättäneet nuoret. Lisäksi ystäviin voivat kuulua kaikki, jotka haluavat eri tavoin tukea OPKOa ja opiskelijoiden keskuudessa tehtävää kristillistä työtä.

 3. 3
  Kuinka paljon on jäsenmaksu?
  Jäsenyys on ilmaista.
 4. 4
  Miten voin osallistua tukemiseen?

  OPKOn ystävillä on hyvin erimuotoista toimintaa. Voit osallistua tapahtumien suunnitteluun, talkoisiin, toimistotyöhön, rukouspiiritoimintaan ja ennen muuta taloudellisen tuen antamiseen, joka mahdollistaa monien tilaisuuksien järjestämisen opiskelijoille ja koululaisille.

 5. 5
  Onko ystävillä päällekkäistä toimintaa OPKOn kanssa?
  Ei ole. OPKOn työ kohdistuu ensisijaisesti opiskelijoihin ja koululaisiin ja ystävien työ tämän työn tukemiseen mahdollisimman tehokkaasti. Ystävät eivät siis järjestä tilaisuuksia tai toimintaa opiskelijoille. ellei siitä ensin ole sovittu OPKOn kanssa.
 6. 6
  Miten ystävien työ on organisoitu?
  OPKOn ystävät on rekisteröity yhdistys. Ystävien työstä päättää vuosittain pidettävä vuosikokous, joka valitsee vastuuhenkilöt ja päättää yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja taloudesta. Hallitus vastaa toiminnan toteuttamisesta. Hallitus voi nimetä erilaisia työryhmiä toteuttamaan erilaisia tapahtumia.
 7. 7
  En asu opiskelijapaikkakunnalla. Miten voin auttaa opiskelijatyötä?
  Asuinpaikasta riippumatta sinulla on mahdollisuus tukea työtä. Rukouspiirissä voitte rukoilla OPKOn työn puolesta, voit antaa taloudellista tukea tapahtumien järjestämiseen tai tulla tapahtumiin tai talkoisiin avustamaan erilaisin työpanoksin. Myös uusien kannattajien hankkiminen ystäväpiiristäsi on esiarvoisen tärkeää.
 8. 8
  Mihin ystävät käyttävät keräämänsä varat?
  OPKOn ystävät eivät kerää rahaa itselleen vaan OPKOn työhön. Ystävien hallitus päättää rahojen jakamisesta OPKOn työlle toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti. Voit lahjoittaa varoja myös tiettyyn tarkoitukseen, jolloin varat ohjataan suoraan haluamaasi kohteeseen.
 9. 9
  Mistä ystävät saavat varansa?

  Sääntöjensä mukaisesti ystävät saavat varansa jäsenmaksuina, lahjoituksina, testamentteina ja mahdollisesti myyntituottoina.