2010-luku: Uutta nousua

Toiminnallisen action-päivän osallistujia Helsingissä 2013. Toisinaan leireille olisi tulossa enemmän lapsia kuin voidaan ottaa.

OPKOn nykyinen pääsihteeri Jussi Miettinen astui tehtäväänsä 2008. Hänen kaudellaan on pyritty erityisesti terävöittämään alkuperäistä ulospäinsuuntautuvaa näkyä, josta muistuttamaan muotoiltiin toiminta-ajatus ja toiminnalliset arvot. Uusia avauksia ovat olleet muun muassa Veritas Forum -yliopistotyö sekä Missionaalisen Koululaistiimilinjan aloittaminen yhteistyössä Perheniemen opiston kanssa. Koululaistyön osallistujamäärät ovat ilahduttavasti lähteneet uuteen nousuun.

2012 Helsingin yliopistolla Veritas Forum -tilaisuudessa keskustelivat filosofian tutkimusprofessori William Lane Craig ja kosmologian professori Kari Enqvist otsikolla Can The Universe Exists Without God?

Miettisen mukaan OPKO on tietyssä mielessä palannut juurilleen.

Kansainvälisiä yhteyksiä on myös vahvistettu ja ulkomaille suuntautuvaa aktiotyötä herätelty uudelleen henkiin.

– Järjestön työnäkynä on kertoa Jeesuksesta, opettaa Raamattua ja kasvattaa vastuunkantajia, jotka toimivat valona ja suolana siellä, minne Jumala kunkin sitten lähettääkin. Tässä haluamme olla erinomaisia. Rohkaisemme toiminnassa mukana olevia käymään messuissa, mutta niiden rakentaminen ei ole meidän tehtävämme. OPKO on ennen kaikkea järjestö, joka kertoo nuorille evankeliumia ja tukee heidän yksilöllistä kasvuaan Jumalan luomina ja Kristuksen lunastamina ihmisinä. Tavoittavassa työssä tulemme entistä enemmän panostamaan kansainvälisiin opiskelijoihin.

Kansainvälisiä yhteyksiä on myös vahvistettu ja ulkomaille suuntautuvaa aktiotyötä herätelty uudelleen henkiin. Uusia yhteistyökohteita ovat mm. Jordania ja Intia, joista ensimmäiseen on lähetetty kahtena kesänä aktioryhmä.

Aktiolaisia paikallisten kanssa Gileadin vuoristossa Jordaniassa kesällä 2013.

Mahdollisuudet edessä

Työntekijöitä OPKOn palveluksessa on tällä hetkellä 28. Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piiriin siirryttiin 2011. Muutenkin käynnissä on laajempi organisaation kehitysprosessi.

– Hyvien työntekijöiden löytäminen on aina suuri haaste ja rukousaihe. Ei riitä, että nuorisojärjestössä toimivalla julistustyöntekijällä on hyvät taidot opettaa Raamattua ja julistaa evankeliumia. Tämä on tietysti lähtökohta. Vapaaehtoisten parissa tarvitaan lisäksi hyviä sosiaalisia taitoja ja organisoimiskykyä. Muutoin työ ei kehity.

Kirkko ja kristillisyys ovat Suomessa murroksessa. Miettisen mielestä toimintaympäristön muutos voidaan nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena, sillä syntyvän tyhjiön täyttää aina jokin.

– Uskon, että OPKOlla on kaikki mahdollisuudet kehittyä lähivuosina pienestä järjestöstä keskisuureksi Jumalan muutosagentiksi koululaisten ja opiskelijoiden parissa. Rukoillaan, että hyvät päivät olisivat edessä.

OPKOn historian ensimmäinen Koululaistiimi järjestettiin kaudella 2013-2014.