Toiminta- vai lähetyskeskeisyys?

restart2015talkoolaiset
Pari vuotta sitten mietin, että miltä haluaisin toimintamme näyttävän? Onko OPKOn toiminta oikeasti lähetystoimintaa? Järjestömme nimessä lukee lähetys, niin nimeä laadittaessa on varmasti ajateltu sen olevan keskeinen ja tärkeä asia. Onko toiminnastamme tullut pelkästään hengellistä opiskelijatoimintaa kristityille opiskelijoille? Mitä Jumala haluaisi tehdä OPKOn toiminnan kautta?

Vastaus ei ole onneksi vaikea. Se mitä Jumala haluaa tehdä on helppo löytää Raamatusta. Jumala haluaa pelastaa ja kutsua  ihmisiä takaisin yhteyteensä. Kun ihminen lankesi syntiin, niin Jumala lähti etsimään langenneita Aadamia ja Eeva ja korjasi itse välit. Jeesuksen eläessä maan päällä vietti hän paljon aikaa ihmisten kanssa, jotka olivat kaukana Jumalasta. Hän etsi eksyneitä ja kadonneita. Jos mietimme tätä omassa toiminnassamme, niin teemmekö näin? Kuinka paljon toiminnastamme on varsinaisesti kutsuvaa toimintaa, jossa ollaan kentällä kohtaamassa ihmisiä?

Emme ole aivan tässä ytimessä. Olen pohtinut muutamia tuntomerkkejä, joiden avulla voimme arvioida kristillistä toimintaa tavoittavuuden näkökulmasta:

  1. Toiminnassa on mukana muitakin kuin tunnustavia kristittyjä. Se tuo aivan erilaisen jännitysmomentin opiskelijailtoihin. Keskustelut eivät menisi tutulla tavalla, vaan kristityt joutuisivat oikeasti perustelemaan uskoaan ja saisivat vastattavakseen haastavia kysymyksiä.
  2. Ihmisiä tulee uskoon.Tällaisista kohtaamisista seuraisi uskoontulemisia, koska “Jumalan sana ei tyhjänä palaa”.
  3. Tapahtuu hengellistä kasvua. Paikalleen pysähtyneessä toiminnassa ei tapahdu kasvua ja oppimista. Kun toiminnassa on mukana ihmisiä, jotka tarvitsevat opetusta ja ohjausta, niin se kasvattaa jo mukana olevia kristittyjä hengelliseen vastuuseen. Ihmiset eivät kasva vain opetusta tai saarnaa kuunnellen, vaan Jumalan sanaa on päästävä testaamaan käytännössä ohjatusti.
  4. Kuulemme todistuksia. Jotta lähetyskeskeinen ilmapiiri ja kulttuuri voi syntyä, se vaatii säännöllistä puhetta. Jos keskustelemme vain tietopuolisesti opetuksesta tai vain arkisista asioista, niin lähetysnäkökulma unohtuu. Uskoontulemiset ja niiden esillä pitäminen rohkaisee koko yhteisöä.
  5. Toimintaan kutsutaan myös seurakuntayhteydestä vieraantuneita kristittyjä. Myös kristittyjen kavereiden, joilla ei ole seurakuntayhteyttä kutsuminen opiskelijailtoihin on tärkeää.
  6. Toimitaan yhdessä näkyvällä tavalla ihmisten tavoittamiseksi. Sen lisäksi että jokainen toimii omalla paikallaan arjen kutsumuksessa, niin teemme yhdessä porukalla jotain, joka näkyy ulospäin.

Näin voimakas keskittyminen lähetykseen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lopetamme arkielämän velvoitteet ja keskitymme vain lähetykseen vaan pikemminkin sen oivaltamista, että juuri se arkielämä on meidän lähetyskenttämme. Jeesuksen elämästä luultavasti vain murto-osa oli julkisten puheiden pitämistä ja suurin osa oli sitä, että hän oli ihmisten parissa tekemässä tavallisia asioita. Evankeliumeihin on tallennettu olennaiset ja käänteentekevät opetukset, joiden kautta Jeesus vaikutti ihmisiin ja opetti Jumalan valtakunnasta, mutta siihen tilanteeseen pääseminen on vaatinut paljon arkista ihmisten kohtaamista, että häntä kuunneltiin.

Vielä nämä asiat eivät ole arkitodellisuutta ja säännöllistä rutiinia, mutta jotain sen suuntaista olemme kuitenkin välillä tehneet ja kokeneet. Alkusyksyn illassa meillä oli vapaamuotoinen iltahartaushetki, jossa rohkaisimme toisiamme kertomaan asioista, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässään. Eräs opiskelija kertoi, että hänen lukioaikainen kaveri oli tullut uskoon. Viime keväänä illassa kävi ihminen, joka luonnehti oman maailmankatsomuksen ateistiseksi ja hänen kanssaan oli erittäin mielenkiintoista keskustella.

Vuotuinen ReStart -tapahtuma on iso ponnistus, jossa nuoret tekevät tavoittavaa työtä jopa yli järjestö- ja seurakuntarajojen. Sählyvuorolla ja leffailloissa on käynyt porukkaa, jotka eivät ole muuten mukana toiminnassa. Olemme muutamia kertoja käyneet opiskelijaillan jälkeen kaupungilla kohtaamassa ihmisiä tai laittaneet ruokaa ennen opiskelijailtaa ja kutsuneet sinne ystäviä.

tervetuloa mukaan opkon toimintaan

Järjestämme opiskelijailtoja ja nuorteniltoja eri puolilla Suomea. Tervetuloa mukaan!

Ajattelun Akatemia ja Rukouskoulu alkaa – myös Maanmuuttajat jatkuu

OPKO ja Perheniemen opisto aloittavat uusia koulutuksia. Tammikuussa alkavat Ajattelun akatemia- ja Syvemmälle rukoukseen -monimuotokoulutukset. Myös Maanmuuttajat-johtamiskoulu jatkaa kolmannella vuosikurssilla.

Koulutukset soveltuvat hyvin myös työn ohessa käytäväksi.

Lisätietoja Ajattelun akatemiasta
Lisätietoja Rukouskoulusta
Lisätietoja Maanmuuttajista

Lisää
luettavaa

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen tiedotus- ja raamatunopetuslehti

Pääsihteeri Jussi Miettisen kuva.
Pääkirjoitukset

Arkin pääkirjoitus: Tohu wa-bohu

Peto on irti! Haluaisin panna pään pensaaseen kuin strutsi ja olla ajattelematta. Ukrainaa, Pyhää maata, Venäjän ydinaseita, kristittyjen vainoa, ilmastonmuutosta, jengiväkivaltaa ja kristinuskon luhistumista länsimaissa. Tämän päivän nuorten maailma on kaoottinen.

Lue lisää »
Aiempia:
Teema
Olli Lehmosen kuva.
Perhe on paras

Perhe on turvan, kasvun ja hauskanpidon paikka. Perheiden aikuisten on rakastettava niin, että välillä sattuu. Johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä Olli Lehmonen ei olisi ikinä itse keksinyt itselleen tällaista kutsumusta.

Opetukset

Jeesus ja minä – vai Jeesus ja me?

Jokaisella lienee kokemuksia perheestä. Biologinen perhe tulee mieleen ensin, mutta mikä on hengellisen perheen merkitys kristitylle? Miksi laumasuhde Jeesukseen on parempi kuin pelkkä yksilön suhde?

Apologianurkka
alt=""

Oppi, tuo vanha neuvostoauto

Kun maailmaa luotiin, se tehtiin koostuvaksi erillisistä osasista, jotka sopivat yhteen. Meidän aikaansaannoksemme oli iskeä kiilaa osasten väliin tai toisaalta liudentaa kaikki erot osasten välillä.

Kolumnit

Petra Uusimaan kuva.

Perheyhteys toi minut lähemmäksi Jumalaa

Olen aina kokenut kroonista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta, ja muistan itkeneeni yksinäisyyttäni vielä uskoontulonikin jälkeen monina iltoina rukoillessa. En koskaan uskonut, että Jumala voisi ratkaista yksinäisyyttäni.