Tulevaisuus ja toivo, tänäänkin

Tulevaisuus ja toivo tänäänkin.
Jeremian kirjan luvussa 29 Jumala lupaa tulevaisuuden ja toivon Häntä vastaan rikkoneelle kansalle. Tulevaisuus ja toivo on edelleen Jumalan puoleen kääntymisessä. Se avautuu meille Jeesuksen kautta.

Kuinka pitkä on pitkä aika lupauksen täyttymiseen? Vastaus riippuu tilanteesta. Miten isosta asiasta on kyse, kuka lupaa ja kenelle sekä millaisessa tilanteessa lupaus tehdään. Jeremian kirjan luvussa 29 on käytännöllinen esimerkki lupauksesta ja sen täyttymisen aikataulusta.

Jakeissa 11-13 on kauniit ja armon täyteiset sanat: “Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.”

Nämä lohdulliset sanat tulivat profeetta Jeremian kautta Babylonian pakkosiirtolaisuudessa eläville israelilaisille. Lupausten täyttyminen ei kuitenkaan ollut vielä käsillä. Samassa yhteydessä todetaan, että pakkosiirtolaisuuteen joutuneet pysyvät Babyloniassa vielä 70 pitkää vuotta. Vaikea tilanne ei hellittänyt niin pian kuin toivottiin.

Jumala kuitenkin antoi luotettavan lupauksen, joka oli Hänen aikataulunsa mukainen.

Samassa luvussa kerrotaan, että liikkeellä oli myös sellaisia profeettoja, jotka ennustivat nopeaa paluuta (Jer. 29:8-9, 28). Tämä lupaus ei kuitenkaan ollut lähtöisin Jumalasta. Israelin kansan rikkomuksilla Jumalaa vastaan oli kouriintuntuvat seuraukset.

Jumala kuitenkin antoi luotettavan lupauksen, joka oli Hänen aikataulunsa mukainen. Kauheaan tilanteeseen joutunut kansa näki horisontissa toivon Jumalan löytämisestä ja paluusta omaan maahan. Jumalaa vastaan rikkoneet saivat löytää uudelleen Jumalan, kun he rukoilivat ja etsivät häntä koko sydämestään.

Tenho Rajalan kuva.

Tenho Rajala on Tampereen OPKOn opiskelijatyöntekijä.

Jeremian kehotus etsiä Jumalaa on ajankohtainen myös meille. Myös meidän tulee rukouksissa kääntyä kohti Jumalaa ja etsiä Häntä ja Hänen tahtoaan kiinnittyen Raamatun Sanaan. Jeesuksen kautta voimme tehdä tämän rohkeasti ja varmoina. Voimme pyytää, etsiä ja kolkuttaa. Jeesuksen ristintyössä ja ylösnousemuksessa Jumala on tehnyt rauhan itsensä ja meidän, Hänen tahtoaan vastaan rikkoneiden ihmisten, välillä (2. Kor. 5:18-21). Toivon horisontti on auki yhteyteen, jossa elämme jo tämän maallisen elämämme aikana. Tässä yhteydessä voimme oppia tuntemaan Jumalaa koko ajan lisää ja löytää oman paikkamme ja tehtävämme. Rukous ja Raamattu kiinnittävät meidät elävään toivoon. Niiden kautta Jumala johdattaa meidät hänen avaamaansa tulevaisuuteen.

Joskus voi kuitenkin tuntua siltä, että Jumalan suunnitelmat eivät ole meille täysin selkeitä. Hänen tahtonsa ei näytä tapahtuvan – vielä. Tällöin voimme kiinnittyä siihen, että Raamatun Jumala on luotettava. Hän toimii tahtonsa ja suunnitelmiensa mukaan.

Kaikki Babylonian pakkosiirtolaisuuteen viedyt eivät päässeet palaamaan 70 vuoden odotuksen jälkeen omaan maahansa. Mutta heillä oli lupaus, ja siinä oli kansan tulevaisuus ja toivo. Etsiessämme Jumalaa etsimme myös Hänen ajoitustaan, ja siinä huomaamme pienuutemme. Uskossa Jeesukseen voimme luottaa Jumalaan, vaikka Hänen tahtonsa tapahtuminen kestäisi viikkoja, kuukausia, vuosia tai sukupolvia. Tulevaisuus ja toivo on tänäänkin Jumalan puoleen kääntymisessä.

Jumalan suunnitelmat kohdallani?

Kaipaamme usein selkeyttä johonkin elämäntilanteeseen tai uskoon liittyvään kysymykseen. Tällaisten pohdintojen kanssa on tärkeää kiinnittyä Jumalan sanaan, vaikka emme heti ymmärtäisikään, mitä Raamattu opettaa. Keskeisimmissä asioissa, kuten pelastuksessa Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan tahto ja sana ovat selkeitä. On monia arkielämän asioita, joista Raamattu ei suoraan puhu. Mieltä askarruttavien kysymysten kanssa on hyvä tulla kristittyjen yhteyteen. Kristuksen ruumiissa kenenkään ei tarvitse jäädä asioidensa kanssa yksin.

Mieltä askarruttavien kysymysten kanssa on hyvä tulla kristittyjen yhteyteen.

Luotettavilta kanssamatkaajilta voi saada tärkeää tukea, kun keskustelemme ja rukoilemme yhdessä.

Tenho Rajala
TM, Tampereen opiskelijatyöntekijä

Kirjoitus on julkaistu Arkin numerossa 4/2023. Tilaa Arkki ilmaiseksi

tervetuloa mukaan opkon toimintaan

Järjestämme opiskelijailtoja ja nuorteniltoja eri puolilla Suomea. Tervetuloa mukaan!

17.-21.7. OPKOn kesäleiri Valkealassa

17.8. OPKOn 60-vuotisjuhlavuoden pääjuhla Enä-Sepässä klo 11−21

Lisää
luettavaa

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen tiedotus- ja raamatunopetuslehti

Pääsihteeri Jussi Miettisen kuva.
Pääkirjoitukset

Suuria unelmia pienille ihmisille

Vuoden alussa kuntosalille ilmestyi uusia kasvoja. Monet heistä olivat luvanneet itselleen laittaa kroppansa kuntoon. Vähitellen joukko harveni. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, mutta on eri juttu jaksaa mennä sitkeästi niitä kohti.

Lue lisää »
Aiempia:
Teema

Opetukset

Hengen ja tulen kaste

Olin leikkimässä kotitalomme pihalla Turussa, kun A-rapun kuudennessa kerroksessa asuvan Tepon isä tuli ulos. Hän katsoi meidän poikien auki repsottavia kengännauhoja, kumartui vuorotellen jokaisen kohdalle ja opetti solmimaan nyöreistä rusetin. Kun Johannes Kastajalta kysyttiin, oliko hän se odotettu Messias, hän vastasi, ettei olisi kelvollinen edes avaamaan Messiaan kengännauhoja.

Apologianurkka
Aleksi Markkanen

Vain yksi jumala vähemmän

Uusateistit huomauttavat mielellään, että kristityt ovat pitkälti samaa mieltä heidän kanssaan. He luettelevat pitkän rimpsun muinaisia ja nykyisiä jumalhahmoja, joihin mekään emme usko. Sitten he toteavat myhäilevään sävyyn, että kiistäessään

Kolumnit

Petra Uusimaan kuva.

Perheyhteys toi minut lähemmäksi Jumalaa

Olen aina kokenut kroonista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta, ja muistan itkeneeni yksinäisyyttäni vielä uskoontulonikin jälkeen monina iltoina rukoillessa. En koskaan uskonut, että Jumala voisi ratkaista yksinäisyyttäni.