Lähetettynä oleminen ja lähettäminen

alt=""

Yksi elämäni parhaita muistoja on aktiosta, jonka tein neljä vuotta sitten. Matkustelimme tiimin kanssa kaksi viikkoa ympäri Pohjois-Suomea siunaamassa seurakuntia, evankelioiden ja rohkaisemassa muita suomalaisia nuoria. Oli helppo heittäytyä haastaviin tilanteisiin rohkeasti, kun taustalla oli hengellisesti kokeneempia johtajia, rukousryhmä ja täysin uusia paikkakuntia. Kasvoin hengellisesti huimaa vauhtia.

Lähetettynä eläminen ei tietenkään koske vain aktiossa olemista, vaan myös jokapäiväistä elämää. ”Niin kuin Isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät.” Tämä on Jeesuksen kutsu meille kaikille. Se on ovi merkitykselliseen elämään, jossa saamme elää Jeesuksen lähettäminä palvelijoina kaikessa, mitä teemme. Myös Jeesuksen lähetyskäsky lienee tuttu jokaiselle opkolaiselle.

Peliliikkeitä kotikentällä

Mutta Jeesus opetti myös, ettei kukaan ole profeetta omassa kotikaupungissaan. Välillä voi olla haastavaa tehdä peliliikkeitä kotikentällä, varsinkin opiskelukavereiden silmien edessä. Siksi palveleminen toisaalla voi olla ensiaskel henkilökohtaisiin läpimurtoihin.

Löydämme Raamatusta kohtia, joissa ihmisiä lähetetään suorittamaan jotakin tiettyä tehtävää. Yleensä joku jäsen yhteisössä katsottiin ensin luotettavaksi ja lähetettiin sitten toiselle paikakunnalle palvelemaan. 1. Tessalonikalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: Ja lähetimme teidän luoksenne veljemme Timoteuksen, Jumalan työtoverin Kristuksen evankeliumin julistajana. Hänen tuli vahvistaa teitä ja rohkaista uskoanne, jottei kukaan horjuisi, vaikka teitä näin ahdistetaan.

Kun siis jollakin paikkakunnalla koettiin ahdistusta, Timoteus lähetettiin sinne rohkaisemaan ja voimaannuttamaan uskovia. Nämä olivat keskeisiä päämääriä. Ja Timoteus rohkaistui samalla varmasti myös itse. Kun jossakin syntyi hyvää hedelmää seurakunta lähetti myös sinne ihmisiä vauhdittamaan Hengen elämää.

Lähettäjä on tärkeässä roolissa lähetetyn taistelutahdon ylläpitämisessä.

Apostolien teoissa lukee: Kun apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen.

Raamatussa kerrotaan, että lähettäjät yleensä tukevat lähetettyä tunnistamalla tämän lahjoja sekä rohkaisemalla käyttämään niitä. Myös rukous sekä taloudellinen ja muu tuki ovat tarpeen. Lähettäjä on tärkeässä roolissa lähetetyn taistelutahdon ylläpitämisessä.

Kannustaja kampuksella

Opiskelijaelämä on sosiaalisesti haastavaa aikaa, jossa tsemppaava lähettäjä on iso tuki opiskelijalle, joka haluaa tavoittaa kampuksensa, muttei tiedä mistä aloittaa. On hyvä myös olla joku, jolta saa rehellistä palautetta toimistaan. Tilivelvollisuus on suuri apu. Yhdessä tekeminen on aina helpompaa kuin yksin puurtaminen.

Lähettämisen parhaat ideat syntyvät, kun vietämme aikaa yhdessä Jumalan kasvojen edessä. Lähettämisen tulisi siis olla Pyhän Hengen johdattamaa toimintaa.

Apostolien teot kertoo: Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: »Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut.» Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan.

Jumala tietää kenen kannattaa lähteä ja minne. Kun Paavali saapui Makedoniaan, siellä syntyi hyvää hedelmää, vaikka hänellä alun perin oli aivan toinen suunnitelma.

Amos Airola
Turun OPKOn ruotsinkielisen työn tekijä

Miltä lähettäminen voisi näyttää OPKOssa?

Kun olin nuori, kotiseurakunnallani oli kaunis tapa pyytää kirkkosalissa eteen ne yhteisön jäsenet, jotka olivat kokeneet kutsua lähteä jonnekin. Heidät siunattiin laskemalla kädet heidän päälleen ja lähetettiin siunattuina matkaan. He lähettivät matkoiltaan seurakuntaan videotervehdyksiä, joita kuunneltiin yhdessä sunnuntaisin.

Haluamme lähettää jäsenemme yhteiskuntaan suolaksi ja valoksi.

OPKOssa siunaamme uudet työntekijät tällä tavalla. Voisimme harrastaa tätä käytäntöä myös paikallisyhteisöjemme jäsenten kohdalla, jotka valmistuvat opinnoistaan. Haluamme lähettää jäsenemme yhteiskuntaan suolaksi ja valoksi. Voisimme myös muistaa olla heihin yhteydessä ja tsempata heitä työelämän ensivaiheissa. Haluamme siunata myös vierainamme vaihdossa olevat opiskelijat ennen kuin he lähtevät luotamme.

Rohkeampiakin lähettämisaloitteita voi helposti kehittää. Voimme lähettää luotettuja tiimiläisiä pieniin aktioihin toisille paikkakunnille tueksi ja rohkaisuksi. Tai voimme lähettää ryhmiä opiskelijabileisiin tavoittamaan uusia opiskelijoita. Jokaisella paikkakunnalla on eri määrä resursseja, joten en anna tähän mitään sääntöä. Rukous olkoon tämänkin ideoinnin keskiössä.

Amos Airola

tervetuloa mukaan opkon toimintaan

Järjestämme opiskelijailtoja ja nuorteniltoja eri puolilla Suomea. Tervetuloa mukaan!

Ajattelun Akatemia ja Rukouskoulu alkaa – myös Maanmuuttajat jatkuu

OPKO ja Perheniemen opisto aloittavat uusia koulutuksia. Tammikuussa alkavat Ajattelun akatemia- ja Syvemmälle rukoukseen -monimuotokoulutukset. Myös Maanmuuttajat-johtamiskoulu jatkaa kolmannella vuosikurssilla.

Koulutukset soveltuvat hyvin myös työn ohessa käytäväksi.

Lisätietoja Ajattelun akatemiasta
Lisätietoja Rukouskoulusta
Lisätietoja Maanmuuttajista

Lisää
luettavaa

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen tiedotus- ja raamatunopetuslehti

Pääsihteeri Jussi Miettisen kuva.
Pääkirjoitukset

Arkin pääkirjoitus: Tohu wa-bohu

Peto on irti! Haluaisin panna pään pensaaseen kuin strutsi ja olla ajattelematta. Ukrainaa, Pyhää maata, Venäjän ydinaseita, kristittyjen vainoa, ilmastonmuutosta, jengiväkivaltaa ja kristinuskon luhistumista länsimaissa. Tämän päivän nuorten maailma on kaoottinen.

Lue lisää »
Aiempia:
Teema
Olli Lehmosen kuva.
Perhe on paras

Perhe on turvan, kasvun ja hauskanpidon paikka. Perheiden aikuisten on rakastettava niin, että välillä sattuu. Johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä Olli Lehmonen ei olisi ikinä itse keksinyt itselleen tällaista kutsumusta.

Opetukset

Jeesus ja minä – vai Jeesus ja me?

Jokaisella lienee kokemuksia perheestä. Biologinen perhe tulee mieleen ensin, mutta mikä on hengellisen perheen merkitys kristitylle? Miksi laumasuhde Jeesukseen on parempi kuin pelkkä yksilön suhde?

Apologianurkka
alt=""

Oppi, tuo vanha neuvostoauto

Kun maailmaa luotiin, se tehtiin koostuvaksi erillisistä osasista, jotka sopivat yhteen. Meidän aikaansaannoksemme oli iskeä kiilaa osasten väliin tai toisaalta liudentaa kaikki erot osasten välillä.

Kolumnit

Petra Uusimaan kuva.

Perheyhteys toi minut lähemmäksi Jumalaa

Olen aina kokenut kroonista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta, ja muistan itkeneeni yksinäisyyttäni vielä uskoontulonikin jälkeen monina iltoina rukoillessa. En koskaan uskonut, että Jumala voisi ratkaista yksinäisyyttäni.