OPKO kirkastaa Kristusta koululaisten ja opiskelijoiden keskuudessa

Messun jälkeinen tietovisa, johon osallistui juhlakansaa.
OPKOn 60-vuotisjuhlavuoden avausta vietettiin Vuosaaren kirkossa tammikuun alussa. Juhlakahveilla pelattiin Kahoot-tietovisaa.

Juhlavuottaan viettävä Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) on tehnyt Kristusta tunnetuksi koululaisten ja opiskelijoiden parissa 60 vuotta. Toimintamme on ollut vahvassa kasvussa, ja kauttamme lukuisia nuoria on tullut tuntemaan Kristuksen. Seurakuntalaisen kolumnissa pohdittiin syitä, miksi OPKO erosi Suomen teologisen instituutin (STI) jäsenyydestä.

Tärkein syy eroon oli tarpeemme keskittyä sääntöjemme mukaiseen ydintoimintaamme nuorten parissa. Lienemme ainoita toimijoita Suomessa, joka on kirjannut tehtäväkseen johdattaa koululaisia ja nuoria vastaanottamaan Jeesus Kristus omakohtaiseksi Vapahtajakseen sekä ohjata uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa ja keskinäisessä yhteydessä. Sääntöjen mukaisesti korostamme Raamattua Jumalan sanana, rukouksen merkitystä ja antautumista Pyhän Hengen hallintaan. Tavoitteemme on ohjata uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle ja toteuttamaan lähetyskäskyä.

Vuonna 1987 perustetun STI:n keskeisimpiä tehtäviä oli teologian opiskelijoiden tukeminen. Tähän tavoitteeseen OPKO yhtyi ilolla. STI:n säännöllisessä toiminnassa mukana olevien opiskelijoiden määrä on jäänyt kuitenkin vähäiseksi eikä instituutin opiskelijatoiminnan vaikutus ole näkynyt OPKOn työssä. Viime aikoina STI:n jäsenjärjestöissä on painottunut jumalapalvelusyhteisöjen rakentamiseen liittyvät kysymykset, mikä on tarkoittanut virkakysymyksen ja kirkkosuhteeseen liittyvien muiden teemojen korostumista keskusteluissa. OPKO ei ole seurakunta, eikä se järjestä säännöllisiä jumalanpalveluksia. Perustoiminnassamme kysymys virasta ei ole olennainen, ja työntekijöillämme on ollut vuosikymmeniä virkakysymyksessä omantunnonvapaus. Näistä syistä OPKOn liittohallitus katsoi, ettei jäsenyys STI:ssä tue tällä hetkellä ydintoimintamme toteuttamista. Jokainen järjestö tekee arviointeja jäsenyyksistään itsenäisesti kristillisen vapauden periaatteella.

OPKO seisoo vakaasti perustallaan. Pyhä Raamattu Jumalan Sanana on uskomme, elämämme ja opetuksemme ylin ohje. Uskonvanhurskaus sekä laki ja evankeliumi ovat työtämme ohjaavia periaatteita ja ristiinnaulittu Kristus opetuksemme ytimessä. Samalla suhtaudumme myönteisesti raamatulliseen karismaattisuuteen emmekä kiellä kokemuksia Jumalan rakkaudesta. Perustamisestamme alkaen olemme eläneet matalakirkollisen luterilaisen herätyskristillisyyden ja kansainvälisen evankelikaalisuuden keskellä. OPKO on alusta alkaen kuulunut maailmanlaajaan tunnustustenväliseen opiskelijaliikkeen verkostoon, IFES:iin, jossa on 174 jäsenyhdistystä ja toimintaa 180 maassa. Samalla haluamme pitää yllä hyvää suhdettamme evankelisluterilaiseen kirkkoon, jossa näemme hyvää.

Erosta huolimatta yhteistyömme STI:n kanssa jatkuu. Julkaisemme Perusta-lehteä ja olemme järjestämässä Perustan teologisia opintopäiviä. Jäsenjärjestöjen johtajat tapaavat jatkossakin toisiaan useasti vuodessa keskustellen ajankohtaisista kysymyksistä ja rukoillen toistensa puolesta. Eropäätöksen yhteydessä kävimme STI:n puheenjohtajan Tom Säilän kanssa hyvässä hengessä keskustelun, jonka päätteeksi lämpimästi siunasimme toistemme työtä. Virallisen eroilmoituspaperimme päätimme siunauksen toivotuksiin STI:lle. Tällä siunaavalla asenteella jatkamme työtämme luterilaisena toimijana maamme hengellistä tulevaisuutta rakentaen. Uskomme luterilaisuutta, herätyskristillisyyttä ja avaraa kristittyjen yhteyttä korostavan näkymme olevan hyvä perusta työlle.

Järjestämme ympäri maata toimintaa nuorille ja kouluikäisille. Viikoittaisen toimintamme ydintä on evankeliumin kertominen nuorille, Raamatun opettaminen, aktiivinen rukouselämä ja uusien vastuunkantajien valmentaminen.  Tapahtuma- ja leirikeskus Enä-Seppä Vihdissä palvelee monia järjestöjä ja seurakuntia. Järjestämme Veritas Forumeja yliopistoilla ja Maanmuuttajat-johtamiskoulua ja Rukouskoulua Perheniemen evankelisen opiston kanssa.

Kuuden vuosikymmenen aikana evankeliumin istuttajien ja kastelijoiden tehtävät ovat kulkeneet sukupolvelta toisille. Olemme kiitollisia työmme mahdollistavista henkilöistä, lahjoittajista, esirukoilijoista ja niistä, jotka puhuvat työmme puolesta. 4 000 kasvattamaamme jäsentä vaikuttaa opintojensa jälkeen laajasti yhteiskunnassa, moniäänisessä kirkossamme ja sen herätysliikkeissä.

Jumala on antanut siemenen, ja vain hän suo kasvun (1. Kor. 3:7).

OPKOn liittohallituksen puolesta

Mika Tuovinen, OPKOn liittohallituksen puheenjohtaja

 

Lisää
luettavaa

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen tiedotus- ja raamatunopetuslehti

Pääsihteeri Jussi Miettisen kuva.
Pääkirjoitukset

Suuria unelmia pienille ihmisille

Vuoden alussa kuntosalille ilmestyi uusia kasvoja. Monet heistä olivat luvanneet itselleen laittaa kroppansa kuntoon. Vähitellen joukko harveni. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, mutta on eri juttu jaksaa mennä sitkeästi niitä kohti.

Lue lisää »
Aiempia:
Teema

Opetukset

Hengen ja tulen kaste

Olin leikkimässä kotitalomme pihalla Turussa, kun A-rapun kuudennessa kerroksessa asuvan Tepon isä tuli ulos. Hän katsoi meidän poikien auki repsottavia kengännauhoja, kumartui vuorotellen jokaisen kohdalle ja opetti solmimaan nyöreistä rusetin. Kun Johannes Kastajalta kysyttiin, oliko hän se odotettu Messias, hän vastasi, ettei olisi kelvollinen edes avaamaan Messiaan kengännauhoja.

Apologianurkka
Aleksi Markkanen

Vain yksi jumala vähemmän

Uusateistit huomauttavat mielellään, että kristityt ovat pitkälti samaa mieltä heidän kanssaan. He luettelevat pitkän rimpsun muinaisia ja nykyisiä jumalhahmoja, joihin mekään emme usko. Sitten he toteavat myhäilevään sävyyn, että kiistäessään

Kolumnit

Petra Uusimaan kuva.

Perheyhteys toi minut lähemmäksi Jumalaa

Olen aina kokenut kroonista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta, ja muistan itkeneeni yksinäisyyttäni vielä uskoontulonikin jälkeen monina iltoina rukoillessa. En koskaan uskonut, että Jumala voisi ratkaista yksinäisyyttäni.