Still alive – OPKOn vuosikertomus 2022 on julkaistu

alt=""
OPKOn vuosikertomus 2022 on julkaistu. Lue ohesta vuosikertomuksen esipuhe.

OPKOn vuositeema 2022 oli Täysillä elossa – Fylld av liv – Fully alive. Mennyttä vuotta voi hyvällä syyllä nimittää eloisaksi, sillä olihan nuo 365 päivää täynnä historiallisia tapahtumia ja suuria tunteita.

Työntekijämme ja vapaaehtoisvastuunkantajamme olivat joutuneet pitkän koronapandemian aikana koville jatkuvan epävarmuuden ja erityisjärjestelyiden takia. Alkuvuonna tapahtunut koronasulun asteittainen purkautuminen herätti toivon siitä, että elämä yhteiskunnassa palaisi vihdoin raiteilleen ja myös OPKOn kristillinen nuorisotoiminta jatkuisi normaalisti. Ukrainan sota heitti kuitenkin uudet varjot myös nuorten maailmaan. Sodan läsnäolo Euroopassa näkyi suoraan nuorten lisääntyneenä pahoinvointina ja huolena tulevaisuudesta. Työntekijämme, vapaaehtoisvastuunkantajamme ja monet nuoristamme kokoontuivat sodan syttyessä rukoilemaan rauhan puolesta. Opkolaisia osallistui runsaasti kansainvälisen verkostomme IFESin pian hyökkäyksen alkamisen jälkeen organisoimaan etäkonferenssiin, jossa kuultiin kuulumisia useista maista, joihin kriisi vaikutti ja rukoiltiin yhdessä. Organisoimme myös taloudellista tukea kriisin vaikutusten lievittämiseen.

alt=""

Kuopion opkolaiset kohtaamassa fuksiseikkailun kaupunkisuunnistajia.

Täysillä elossa -vuositeema toteutui toimintavuotena etenkin sen kautta, että OPKOn opiskelija- ja koululaistoiminta oli monipuolista ja vireää. Tämä näkyi esimerkiksi toiminnan laajenemisena uusille alueille, vapaaehtoistyössä mukana olleiden lukumäärän reippaana kasvuna (opiskelijatyössä +52 % ja koululaistyössä +24 %), työntekijämäärän lisääntymisenä ja myös aktiivisena läsnäolona somessa. Julkaisimme myös uudet nettisivut.

alt=""

Vuokrasimme Ojakkalan koululta Adventtileirille lisätilaa, jotta pystyimme ottamaan kaikki halukkaat mukaan.

Tapahtuma- ja leirikeskuksessamme Enä-Sepässä järjestämämme varhaisnuorten ja nuorten leirit olivat kauttaaltaan täynnä keväästä jouluun. Adventtileirille jouduimme jopa vuokraamaan lisätiloja Ojakkalan koulusta, koska leirille osallistui suurin määrä nuoria parinkymmenen vuoteen. Koululaistyön perustoiminta etenkin Helsingissä oli myös vilkasta nuorteniltoineen ja kaupunkileireineen. Kasvu on seurausta pitkäjänteisestä nuorten henkilökohtaisesta tukemisesta, heille tarjotuista mahdollisuuksista vaikuttaa toiminnan sisältöön ja olla sitä toteuttamassa. Koululaistyön suosio kertonee myös siitä, että keskellä epävarmuutta ja pelkoa nuoret kaipaavat yhteisöllisyyttä ja sitä turvaa, toivoa ja merkitystä, jota kristillinen usko, sen keskeisin sisältö rakastavasta Jumalasta ja Raamattu tarjoavat.

alt=""

Koululaistyön leirit ja muut tapahtumat keräsivät toimintavuotena yhteensä yli 4 600 osallistumiskertaa. Tapahtumissamme palvelee suuri joukko vapaaehtoisia, jotka tekivät yhteensä työtä noin 7 200 tuntia.

Teimme nuorisotyötä 13 paikkakunnalla. Keskeisen toiminnallisen arvomme nuorisolähtöisyyden mukaisesti annoimme toiminnassamme nuorille erilaisia mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Olemme tietoisesti järjestäytyneet rekisteröityjen paikallisyhdistysten kautta, jotta nuoret saisivat valmiuksia toimia myös opiskeluiden jälkeen kansalaisyhteiskunnan eri portaissa seurakunnista politiikkaan, liike-elämään ja erilaiseen yhdistystoimintaan. Paikallisyhdistysrakenne on yksi tunnusmerkkimme, jota aktiivisesti myös edistimme. Esimerkiksi rekisteröimme paikallisyhdistyksen Ahvenanmaalle sekä aktivoimme uudelleen Joensuun yhdistyksen. Valmensimme keskeisiä vastuunkantajia suomeksi ja ruotsiksi yhteisöpäivillä elokuussa Enä-Sepässä. Ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi järjestetty Disciple-konferenssi kokosi tammikuussa noin kolmesataa osallistujaa eri etä- ja lähitapahtumiin paikallisten koronarajoitusten puitteissa.

alt=""

Nuorten illanviettoa OPKOn palvelukeskuksella Helsingissä.

alt=""

Vuonna 2022 Raamattupodin kuuntelukertoja kertyi yli 90 000. Kahdessa vuodessa podille on kertynyt yli 300 000 kuuntelua.

Uutuutena työssämme aloitimme suomenkielisen työn Vaasassa sekä valtakunnallisen apologiatoiminnan. Myös yliopistoilla pidettävät elämänkatsomukselliset Veritas Forumit keräsivät 3 500 katsojaa lisäten dialogia ja monialaista verkostoitumista eri tavoin ajattelevien opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Veritas Forumeita seurattiin aktiivisesti somessa. Raamattupodia kuunneltiin myös aktiivisesti. Sillä oli yli 90 000 kuuntelukertaa vuoden aikana. Opiskelijoita valmensimme paikallisyhdistystoiminnan lisäksi mm. yhteistyössä Perheniemen Evankelisen kansanopiston kanssa toteutetussa Maanmuuttajat-johtamiskoulussa.

Veritas Forumissa Porin yliopistokeskuksessa tietä hyvään elämään olivat kartoittamassa psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen (toinen oik.) ja Satakunnan kriittisen korkeakoulun toiminnan ohjaaja Petteri Limnell (toinen vas.). Juontajina toimivat korkeakoulupastori Heikki Hesso sekä Porin OPKOn työntekijä Johanna Vähäkainu.

Kansainvälinen toimintamme osoitti myös virkistymisen merkkejä. Viikoittain pidettyjen kansainvälisten opiskelijailtojen lisäksi nuoret kokoontuivat mm. leireille ja pienryhmätoimintaan. Lähetimme myös työntekijöitämme erilaisiin kansainvälisiin koulutuksiin ja verkostotapahtumiin ympäri Eurooppaa. OPKOsta lähti 40 osallistujaa Saksassa järjestettyyn Revive-nuorisokonferenssiin, joka tarjosi mahdollisuuksia verkostoitua kymmenistä Euroopan maista tulevien nuorten kanssa samalla tutustuen heidän kulttuuriinsa ja uskon erilaisiin ilmaisumuotoihin.

alt=""

Revive-konferenssin osallistujia odottamassa lentoa.

Taloudellisesti suurimpia hankkeitamme oli Enä-Sepässä toteutettu siirtyminen suorasähköstä ja fossiilisista polttoaineista maalämpöön. Tämä oli samalla merkittävä panostus ympäristönsuojeluun. Kävimme myös aktiivista keskustelua mm. siitä, miten omalta osaltamme voimme muutenkin osallistua yhteen jo Raamatun alkulehdillä ihmisille annettuun viljelemisen ja varjelemisen tehtävään.

Vuosi oli monella tavalla innostava ja positiivinen. Taloudellisesti emme kuitenkaan päässeet tavoitteisiimme muutamien ylijäämäisten vuosien jälkeen. Syitä tähän on monia. Yhteiskunnassa vallinnut taloudellinen epävarmuus, kotitalouksien kustannusten nousu ja lamapuheet vaikuttivat todennäköisesti tukijoidemme mahdollisuuksiin ja talouskäyttäytymiseen. Niinpä yksityishenkilöiltä tulevat lahjoitukset eivät kasvaneet odotetusti henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien samalla lisääntyessä. Leirien ja muun lähitoimintamme kasvu oli ilahduttavaa, mutta myös samalla rasitti taloudellista tulosta.

alt=""

Järjestimme useita Mission Week -tapahtumia. Ohessa tunnelmia Arcadan kampuksella järjestetystä ruotsin- ja suomenkielisen työn yhteistapahtumasta.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 65 % Suomen kansalaisista vuonna 2022. Vaikka kirkon jäsenmäärä vähentyy vuosi vuodelta, kristinuskolla ja uskonnollisuudella yleensä on yhä merkittävä asema suomalaisten sielunmaisemassa. Koululais- ja opiskelijajärjestönä edustamme toimijaa, jonka parissa nuori tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti huomioiden myös hänen hengelliset kysymyksensä. Yhteistoiminnassa perheiden, seurakuntien, kristillisten järjestöjen, aineyhdistysten ja myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toimimme moniäänisessä yhteiskunnassa, omista lähtökohdistamme käsin nuorten parhaaksi. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia sekä oppia tuntemaan Jumalaa, häntä itseänsä ja omaa kutsumustansa, että osallistua vapaaehtoistoimintaan. Haluamme kertoa nuorelle, että hän on arvokas ja hänen elämällään on tarkoitus. Usko Jumalaan antaa tulevaisuuden ja toivon olivatpa maailmankirjat miten sekaisin tahansa.

Lausun lämpimät kiitokset kaikille OPKOn toimintaan osallistuneille ja yhteistyökumppaneille. Samalla toivotan kaikille Jumalan siunausta.

Jussi Miettinen
pääsihteeri
OPKO ry

alt=""

Katso OPKOn vuosikertomus 2022

Katso OPKOn uuden hallituksen kokoonpano

Lisää
luettavaa

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen tiedotus- ja raamatunopetuslehti

Pääsihteeri Jussi Miettisen kuva.
Pääkirjoitukset

Suuria unelmia pienille ihmisille

Vuoden alussa kuntosalille ilmestyi uusia kasvoja. Monet heistä olivat luvanneet itselleen laittaa kroppansa kuntoon. Vähitellen joukko harveni. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, mutta on eri juttu jaksaa mennä sitkeästi niitä kohti.

Lue lisää »
Aiempia:
Teema

Opetukset

Hengen ja tulen kaste

Olin leikkimässä kotitalomme pihalla Turussa, kun A-rapun kuudennessa kerroksessa asuvan Tepon isä tuli ulos. Hän katsoi meidän poikien auki repsottavia kengännauhoja, kumartui vuorotellen jokaisen kohdalle ja opetti solmimaan nyöreistä rusetin. Kun Johannes Kastajalta kysyttiin, oliko hän se odotettu Messias, hän vastasi, ettei olisi kelvollinen edes avaamaan Messiaan kengännauhoja.

Apologianurkka
Aleksi Markkanen

Vain yksi jumala vähemmän

Uusateistit huomauttavat mielellään, että kristityt ovat pitkälti samaa mieltä heidän kanssaan. He luettelevat pitkän rimpsun muinaisia ja nykyisiä jumalhahmoja, joihin mekään emme usko. Sitten he toteavat myhäilevään sävyyn, että kiistäessään

Kolumnit

Petra Uusimaan kuva.

Perheyhteys toi minut lähemmäksi Jumalaa

Olen aina kokenut kroonista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta, ja muistan itkeneeni yksinäisyyttäni vielä uskoontulonikin jälkeen monina iltoina rukoillessa. En koskaan uskonut, että Jumala voisi ratkaista yksinäisyyttäni.